DANH MỤC SẢN PHẨMTÌM KIẾM SẢN PHẨMHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


KD 05 - 0903866077
KD.01 - Zalo 0909171166
KD 03 - Zalo 0911202166
KD 04 - Zalo 0916194541
Lazada - ADR 0918666766
Kỹ Thuật -0908695396

THỐNG KÊ TRUY CẬPĐỐI TÁC     

Ink - DesignJet

   

C9470A - 91 L.Cyan

Giá : 5.790.000 VNĐ

C9469A - 91 Yellow

Giá : 5.790.000 VNĐ

C9468A - 91 Magenta

Giá : 5.790.000 VNĐ

C9471A - 91 L.Magenta

Giá : 5.790.000 VNĐ

C9467A - 91 Cyan

Giá : 5.790.000 VNĐ

C9466A - 91 Gray

Giá : 5.790.000 VNĐ

C9465A - 91 P.Black

Giá : 5.790.000 VNĐ

C9464A - 91 M.Black

Giá : 5.790.000 VNĐ

C9429A - 85 L.Magenta

Giá : 990.000 VNĐ

C9428A - 85 L.Cyan

Giá : 990.000 VNĐ

C9427A - 85 Yellow

Giá : 990.000 VNĐ

C9426A - 85 Magenta

Giá : 990.000 VNĐ

C9425A - 85 Cyan

Giá : 990.000 VNĐ

C5016A - 84 Black

Giá : 970.000 VNĐ

C4913A - 82 Yellow

Giá : 880.000 VNĐ

C4912A - 82 Magenta

Giá : 880.000 VNĐ

C4911A - 82 Cyan

Giá : 880.000 VNĐ

CH565A - 82 Black

Giá : 880.000 VNĐ

C4874A -80 Magenta

Giá : 3.090.000 VNĐ

C4873A -80 Yellow

Giá : 3.090.000 VNĐ

C4872A -80 Cyan

Giá : 3.090.000 VNĐ

C4871A -80 Black

Giá : 3.090.000 VNĐ

C9403A -72 M.Black

Giá : 1.460.000 VNĐ

C9374A -72 Gray

Giá : 1.460.000 VNĐ

C9373A -72 Yellow

Giá : 1.460.000 VNĐ

C9372A -72 Magenta

Giá : 1.460.000 VNĐ

C9371A -72- Cyan

Giá : 1.460.000 VNĐ

C9370A -72 P.Black

Giá : 1.460.000 VNĐ

C9459A -70 Gloss.E

Giá : 1.770.000 VNĐ

C9458A -70 Blue

Giá : 1.770.000 VNĐ

C9457A -70 Green

Giá : 1.770.000 VNĐ

C9456A -70 Red

Giá : 1.770.000 VNĐ

C9390A -70 L.Cyan

Giá : 1.790.000 VNĐ

C9455A -70 L.Magenta

Giá : 1.790.000 VNĐ

C9454A -70 Yellow

Giá : 1.790.000 VNĐ

C9453A -70 Magenta

Giá : 1.790.000 VNĐ

C9452A -70 Cyan

Giá : 1.790.000 VNĐ

C9451A -70- L.Gray

Giá : 1.790.000 VNĐ

C9449A -70 P.Black

Giá : 1.790.000 VNĐ

C9448A -70 M.Black

Giá : 1.790.000 VNĐ