DANH MỤC SẢN PHẨMTÌM KIẾM SẢN PHẨMHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


KD 05 - 0903866077
KD.01 - Zalo 0909171166
KD 03 - Zalo 0911202166
KD 04 - Zalo 0916194541
Lazada - ADR 0918666766
Kỹ Thuật -0908695396

THỐNG KÊ TRUY CẬPĐỐI TÁC     

Ink - DeskJet

   

C4909AA -940XL- Yellow

Giá : 540.000 VNĐ

C4908AA -940XL- Magenta

Giá : 540.000 VNĐ

C4907AA -940XL- Cyan

Giá : 540.000 VNĐ

C4906AA -940XL- Black

Giá : 770.000 VNĐ

C4902AA -940- Black

Giá : 540.000 VNĐ

CD974AA -920XL- Yellow

Giá : 315.000 VNĐ

CD973AA -920XL- Magenta

Giá : 315.000 VNĐ

CD972AA -920XL- Cyan

Giá : 315.000 VNĐ

CD975AA -920XL- Black

Giá : 660.000 VNĐ

CD971AA -920- Black

Giá : 420.000 VNĐ

CC656A -901- Color

Giá : 505.000 VNĐ

CC653A -901- Black

Giá : 330.000 VNĐ

CN693A -704- Color

Giá : 190.000 VNĐ

CN692A -704- Black

Giá : 190.000 VNĐ

CD888A -703- Color

Giá : 190.000 VNĐ

CD887A -703- Black

Giá : 190.000 VNĐ

CC660A -702- Black

Giá : 550.000 VNĐ

CB320WA -564- Yellow

Giá : 235.000 VNĐ

CB319WA -564- Magenta

Giá : 235.000 VNĐ

CB318WA -564- Cyan

Giá : 235.000 VNĐ

CB317WA -564- Black

Giá : 235.000 VNĐ

CB316WA -564- Black

Giá : 235.000 VNĐ

C9364WA -98- Black

Giá : 385.000 VNĐ

C9363WA -97- Color

Giá : 750.000 VNĐ

C8767W -96- Black

Giá : 690.000 VNĐ

C8766WA -95- Color

Giá : 540.000 VNĐ

C8765WA -94- Black

Giá : 460.000 VNĐ

C9361WA -93- Color

Giá : 450.000 VNĐ

C9362WA -92- Black

Giá : 330.000 VNĐ

C9393A -88XL- Yellow

Giá : 540.000 VNĐ

C9392A -88XL- Magenta

Giá : 540.000 VNĐ

C9391A -88XL- Cyan

Giá : 540.000 VNĐ

C9396A -88XL- Black

Giá : 760.000 VNĐ

C9382A -88- C-M

Giá : 1.850.000 VNĐ

C9381A -88- B-Y

Giá : 1.850.000 VNĐ

C4913A -82- Yellow

Giá : 850.000 VNĐ

C4912A -82- Magenta

Giá : 850.000 VNĐ

C4911A -82- Cyan

Giá : 850.000 VNĐ

C6578DA -78- Color

Giá : 750.000 VNĐ

CB337W -75- Color

Giá : 410.000 VNĐ