Canon 312

Từ khóa


Canon 312

Mực Laser - dùng cho máy Canon LBP 3050 -  (1.500 trang  - độ phủ 5%)


Sản phẩm liên quan