CPU Core I3 - 3220 (3.3GHz)

Từ khóa

CPU Intel 3rd

CPU Core I3 - 3220 (3.3GHz)

  • CPU Core I3 - 3220 (3.3GHz)
  •  
  • - Model Number - Core i3-3220
  • - Frequency - 3.3GHz
  • - L3 Cache - 3MB
  • - TDP - 55W
  • - 2 cores, 4 threads
  • - GPU 650/1050MHz
  • - Socket - LGA 1155

Sản phẩm liên quan