8GB DDR3 KINGMAX 1600 (không NANO)

Từ khóa

Kingmax , DDR3 , 8G , 1600

8GB DDR3 KINGMAX 1600 (không NANO)

8GB DDR3 KINGMAX 1600 (không NANO)

Sản phẩm liên quan