Colorvis C63

Từ khóa

Mouse , wired

Colorvis C63

Colorvis C63

-Độ nhạy tuyệt đối 2000DPI cho phép di chuyển trên nhìu bề mặt kể cả bề mặt xù xì.


Sản phẩm liên quan