HP X3000

Từ khóa

Mouse , HP

HP X3000

  • HP X3000 Wireless
  •  
  • - Độ phân giải:1200dpi
  • - Pin: Pin AA x 2

Sản phẩm liên quan