NotePal U1

NotePal U1

  • NotePal U1 (R9-NBC-PPAK-GP)
  •  
  • - 12" up to 14" bằng nhôm
  • - 1 fan 8cm có thể di chuyển
  • - Kết nối cổng USB, màu đen

Technical Specifications
 
 
Model
R9-NBC-PPAK-GP
Material
Aluminum and rubber
Dimension (W / H / D)
269 x 210 x 53 mm ; 10.6 x 8.3 x 2.1 inches
Weight
265g  /  355g (Fan edition)
Compatibility
Supports all 7" ~ 12" netbook, up to 14" notebook
Fan Dimension
80 x 80 x 10 mm (for fan edition only)
Fan Speed
2000 ± 300 RPM (for fan edition only)
 

Sản phẩm liên quan