SamSung MLT-D111S

Từ khóa


SamSung MLT-D111S

Mực Laser ĐEN - dùng cho máy in SamSung:
. SamSung SL M2020
. SamSung SL M2020w
. SamSung SL M2070F
. SamSung SL M2070FW
(1.000 trang - độ phủ 5%)


Sản phẩm liên quan