SamSung MLT-D116S

Từ khóa


SamSung MLT-D116S

Mực Laser ĐEN - dùng cho máy SamSung SL M2825ND/ M2835DW
(1.200 trang - độ phủ 5%)


Sản phẩm liên quan