SSD Intel 240GB

Từ khóa

ổ cứng

SSD Intel 240GB

Thông số kĩ thuật  
Model  Intel 535 - Link Intel
Chuẩn giao tiếp Sata III 6Gbit/s
Kích thước 2.5 Inch, 7mm
Dung lượng 240 GB

Đọc tuần tự

550 MB/s
Ghi tuần tự 490 MB/s
Bảo hành 3 năm
4K Random

 

85K IOPs

 


Sản phẩm liên quan