Win Svr Ent 2008 R2

Từ khóa

License , Microsoft , Windows

Win Svr Ent 2008 R2

  • - Windows Server Enterpise 2008 R2 w/SP1 x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-8CPU 25 Clt
  • - P72-04458

Sản phẩm liên quan