Win Svr Std 2008 R2

Từ khóa

License , Microsoft , Windows

Win Svr Std 2008 R2

  • - Windows Server Standard 2008 R2 w/SP1 x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt
  • - P73-05128

Sản phẩm liên quan